• På havnen forefindes to offentlige toiletter. Det ene med handicapadgang.
  • Der er bord og vask til rensning af fisk. Bemærk at fiskeaffald ikke kan bortskaffes på havnen. Det skal tages med hjem.
  • På havnen er opstillet bord/bænke-sæt til fri afbenyttelse. Venligst ryd op efter dig.
  • Vi affaldssorterer på havnen. Der er skilte på alle affaldscontainere.
  • “Fiskerhytten” kan benyttes som f.eks. madpakkehus af dagplejere, foreninger, ældrecentre og lign. Læs mere her
Ejby Havn